søndag 27. juni 2010

Artsliste Russland 27.mai-8.juni 2010


Sayanfjellene

Svartøreglente

Gaffelseilere i solnedgang, Kyzyl


 1. rustand 2ind saltsjøen 4.juni
 2. stokkand Moskva 8. juni
 3. taffeland 10ind Khadyn Aksa + 100 ubestemte ender
 4. BÅNDHAVØRN(ny art) 1ad på stolpe ved hovedveien før Khadyn Aksa 4.juni
 5. STEPPEØRN (ny art) 1ind 30.mai ved Sjagonar, Tuva, 1ad Kyzyl 01.juni
 6. MONGOLVÅK (Ny art) 2ex 28.mai Nord for Kyzyl
 7. musvåk 1ind Kyzyl 1.juni , ukjent ua
 8. svartglente ua linnaetus meget vanlig i Tuva, maksantall 35
 9. FINKEHAUK (Ny art) 1ind trolig denne art Sjagonar 30.mai
 10. rødfalk 1ind ved Sjagonar 30.ma
 11. tårnfalk 2ind Tjerbi 30.mai, 4ind saltsjøen 4.juni. Moskva 8. juni
 12. TARTARFALK 1ind død Saltsjøen 4. juni
 13. egretthegre 1ind fløy langs elva 30.mai. Sjelden i området
 14. JOMFRUTRANE(ny art) 1-2 overflygende saltsjøen 04.juni
 15. SIBIRMÅKE mongolicus 1ind overflygende saltsjøen 4.juni
 16. hettemåke Moskva 7.juni
 17. fiskemåke Moskva 7. juni
 18. makrellterne Moskva 8. juni
 19. bydue vanlig i Kyzyl
 20. tårnseiler Moskva 7.juni
 21. gaffelseiler vanlig i Kyzyl
 22. hærfugl fåtallig men vanlig
 23. taksvale ganske vanlig i Kyzyl
 24. låvesvale ua daurice 1ind 30.mai Sjagonar
 25. BLEKSANDSVALE (ny art) vanlig langs elva Jenisei. Mulig også sandsvaler blant dem
 26. klippesvale vanlig, hekket trolig i blokka der jeg bodde
 27. sanglerke vanlig på steppene
 28. fjellerke 8ind Kyzyl i steppeområdet 3.juni, 10ind saltsjøen 4. juni
 29. maskeerle meget vanlig
 30. østgulerle 2ind Rasteplass i Krasnjoarsk Oblast 28.mai 100+ ved Saltsjøen 4. juni
 31. sitronerle 1ind Turan, Tuva 28.mai
 32. tartarpiplerke vanlig på steppene
 33. trepiplerke 2ind sør for Abakan, Khakasia 28.mai
 34. sibirpiplerke 2ind Tjerbi
 35. svartrødstjert 1-2 sy i sentrum av Kyzyl hele uka, 1ind Tjerbi 31.mai
 36. aurorarødstjert meget vanlig, vakker fugl og vakker sang
 37. rubinstrupe 3ind sy i Sayanfjellene, 28.mai, 1ind Khadyn Aksa 4.juni
 38. sibirsvartstrupe 1ind saltsjøen 4. juni
 39. steinskvett meget vanlig
 40. gråfluesnapper 2indKyzyl 03.juni
 41. brunfluesnapper 2ind Kyzyl 4. juni moskva 7.juni
 42. gråtrost 1ind Moskva 7.juni
 43. STRIPESANGER (ny art) 1ind sy i den oversvømte parken Kyzyl 3.juni, 1sy Khadyn Aksa 4.juni
 44. TVEBRYNSANGER(ny art) 1ind sett og hørt godt ved Khadyn Aksa
 45. åkersanger oppdaget 6 ind i utkanten av Kyzyl 2.juni. Skulle vise seg å være vanlig i karrig steppelandskap med spredte busker.
 46. gulsanger 1ind Moskva 7. juni
 47. munk 1ind Moskva 7.juni
 48. sibirgransanger vanlig overalt der det var trær
 49. lappsanger 5ind sy langs elva 31.mai, ellers spredte obs. På gjennomtrekk? bl.a 1 ind Tjerbi 31.mai
 50. østsanger 1ind Kyzyl 3.juni
 51. VIERSANGER(ny art) 1ind sett og hørt på sykehusområdet i Kyzyl 2.juni
 52. brunvarsler 2ind Tjerbi 31.mai, 4ind Kyzyl 2.juni
 53. granmeis 1ind Tjerbi 31.mai
 54. kjøttmeis vanlig i Kyzyl
 55. skjære vanlig i Kyzyl Moskva 8. juni
 56. kråke Moskva 7. juni
 57. svartkråke orientalis vanlig
 58. kornkråke 1ind 28.mai Abakan, Khakasia
 59. ravn 1ind Kyzyl 3.juni 1ind Saltsjøen 4. juni
 60. stær 1ind Tjerbi 31.mai. Moskva 7. juni
 61. pilfink 10ind Tjerbi 31.mai
 62. gråspurv vanlig
 63. STEINFINK ? 2ind sett flygende 30.mai. Trolig denne art...
 64. rosenfink 1ind Kyzyl og 1ind Tjerbi 31.mai
 65. langhalefink 1ind 2.juni Kyzyl
 66. gulspurv 2ind Tjerbi 31.mai

mandag 14. juni 2010

Tur til Saltsjøen 4. juni 2010


View Larger Map

Fredag den 4. juni fikk jeg en tur til det de kaller saltsjøen. Det er en liten saltsjø med grunt rent vann som man kan flyte i på samme måte som i dødehavet. Bunnen er av vulkansk leire og holder 40-50 varmergrader. Det er som å gå på varmekabler. I nærheten ligger en større sjø som er mindre salt som heter Khadyn-Aksy. Vi kjørte bil over steppene inn i området, men det var egentlig ikke noe vei, bare julspor.

Før vi kom så langt langs hovedveien fulgte jeg med på svartglentene som satt på veistolpene. Plutselig satt det en mye større rovfugl med hvitt hode og skulder. En voksen båndhavørn. Det var en art jeg bare hadde drømt om å få. Ved bredden av saltsjøen hørte jeg en tranelignende lyd fra luft. Den var mer skurrende i klangen enn vanlig trane. Jeg kikket opp, men fikk aldri øye på den. Det er to arter som er aktuelle i området. Hvithodetrane og Jomfrutrane. Etter å ha hørt på lydopptak er jeg sikker på at det var en jomfrutrane. Ved saltsjøen kom det plutselig to rustender flyvende forbi. I den større sjøen var det mange ender langt ute, men de eneste jeg fikk bestemt var taffelender. I nord sang det en stripesanger og da vi badet i Khadyn-Aksy for å skylle av oss saltet fant jeg en tvebrynsanger som sang av full hals og viste seg flott fram. Overalt vart det gulerler. Trolig er det østgulerle av underarten angarensis. Jeg har noen bilder hvis noen har synspunker på det.

Blikkstille vanne ved Saltsjøen nær Khadyn-Aksa. Hester beitet ved bredden

Den salte sjøen var som dødehavet, lett å flyte i. Bunnen var varm pga vulkansk leier. Veldig behagelig

De østlige svartglentene stupe ned og fanget kyllingrester som vi kastet opp i lufta


Østgulerle ua angarensis ?

Artsliste Khadyn-Aksa 4.6.2010: rustand 2, taffeland 10+, jomfrutrane 1-2 hørt, sothøne 1, båndhavørn 1 ad, sibirmåke ua mongolicus, østsvartglente 20+, tårnfalk 2, tartarfalk 1 funnet død på bakken, hærfugl 3, sanglerke 50, fjellerke 10, maskeerle 1, østgulerle 100, tartarpiplerke 10, rubinstrupe 1, østsvartstrupe 1, steinskvett 10, stripesanger 1, tvebrynsanger 1, åkersanger 1, brunvarsler 2, ravn 1,

søndag 13. juni 2010

Republikken Tuva, Russland 28.05-07.06Den russiske autonome republikken Tuva ligger sør i sentralsibir og grenser i sør til Mongolia. Jeg fikk reist dit til hovedstaden Kyzyl på en 10 dagers reise i forbindelse med besøk av en norsk misjponær i området. Dette var ikke en dedikert fugletur, men det hindret ikke at jeg fikk se en lang rekke spennende arter og noen nye verdenskryss (Var i sibir også i 1987 for å kikke på fugler.)

Vi landet i byen Abakan i Khakasia og kjørte over fjellet med bil og inn i Tuva. Tuva ligger omkranset av høye fjell på alle kanter og straks vi kommer over fjellet og inn i republikken skifter landskapet karakter fra Taiga til steppe og halvørken. Det blir svært kalt her om vinteren da dette virker som en kuldegrop og temperaturer ned mot minus 50 forekommer. Til gjengjeld kan det bli 40 pluss om sommeren. Jeg opplevde flere dager med 30 graders varmt. Jeg ble fortalt at det om vinteren faktisk var litt mildere lenger nord.

I Kyzyl møtes to elver og dette regnes som starten på den mektige elva Jenisei som flyter nordover helt til nordishavet. Dette er verdens 5. lengste elv.
Bredden av Jenisei, Steppe og Sayanfjellen i bakgrunnen
De vanligste artene i selve byen var østlig svartglente (av noen regnet som egen art) , bydue, gaffelseiler, hærfugl, maskeerle, sibirgransanger, aurorarødstjert og gråspurv.


Black-eared kite, underart av svartglente eller egen art ? De var overalt i byen

Maskeerle erstatter vår vanlig linerle

I utkanten av byen der steppene startet var sanglerke, fjellerke, steinskvett, åkersanger og brunvarsler vanlige.

Brunvarsler i krattområde utenfor byen

Åkersanger var vanlig på steppene der det var små kratt og busker

Flere bilder og full artsgjennomgang fra turen kommer i neste blogginnlegg.....

Besøkere siden 31.01.2010