søndag 28. februar 2010

Vinter, men tegn til vår

Det er fortsatt mye snø på Flekkerøya, men temperaturen har steget til rundt null og mye av isen har drevet vekk. Mye av fuglelivet i helga har vært det samme som sist uke, med endel ender som kvinand og siland. De to bergendene ble sett lørdag, men ikke søndag

Men det første vårtegnet siste uke har vært svartbakene, der mange par har plassert seg på hvert sitt skjær for å forsvare sitt territorie og hekkeplass. Dette til tross for at de fleste holmer og skjær er både snø og isdekket.

Det har vært et markert trekk av ærfugl mot øst ispedd noe svartand. Jeg er usikker på om dette er et regulært vårtrekk eller bare lokal næringsforflytning som følge av all isen i vinter. Men 7 fiskemåker som trakk mot øst ved Belteviga i dag er nyankomne fugler. På tross av en overvintrende bestand i Kvadraturen, blir det normalt ikke sett fiskemåke på Flekkerøya om vinteren.

Det siste lille vårtegnet i dag var et levende insekt, en slags bille som kravlet i skisporet på vei mot Belteviga. I morgen er det 1. mars og da starter jeg trekktellinger for alvor. De første jeg venter på er lerke, tjeld, vipe, grågås og gravand, samt mer fiskemåke og etterhvert hettemåke og sildemåke.

tirsdag 23. februar 2010

Flott vinterdag


Er egentlig litt lei av snø,is, kulde og kuling nå.... men på en vindstille og fin dag som denne formeiddagen er vinteren helt herlig. Gikk på ski ut av til Belteviga. Masse snø , is og litt sol ga ett flott lys. Faktisk hadde det fryst til is der det før var åpent hav på søndag for to dager siden. Tipper at isen strekte seg en 4-8 km ut fra land. Isen var ikke helt kompakt så det fantes noen råker og der kjempet endene om å finne plass. Den innerste råken var i Kniben, bukta utenfor Belteviga. Der lå de to bergendene fortsatt sammen med ca 85 kvinand og 30 siland. Grunnevågkilen var så og si helt islagt men i issørpa helt ytterst i kilen lå det 12 havelle. Som resultat av all isen var det mye ender i bevegelse over havet. Jeg talte 850 ærfugl som trakk østover på en halv time. Dagenas høydepunkt var 5 sangsvaner som trakk rett forbi meg mot vest. De er sjeldne på Flekkerøya og dette var å arets første av arten på øya. Til slutt må jeg nevne en hønsehauk som også trakk over på jakt etter mat. En flott start på dagen før det blir kveldsvakt på jobb

Ansteins fyr og islagt havSangsvaneBjørkefink på foring i hagen

søndag 21. februar 2010

Søndagsturen

I dag tidlig var det minus 13. Men de siste dagers snøstorm har roet seg og det var fint å ta seg en tur ut til Belteviga i dag. Det er fortsatt mye is på sjøen. De voldsomme mengdene av ærfugl har forsvunnet, men det var fortsatt ett par hundre ved de ytterste skjærene. Det var ellers endel ender. Hele 8 havelle lå i Grunnevågkilen. Det er ny art for øya i 2010. De to bergendene var også på plass og en lomvi.

I hagen har det de siste dagene holdt seg en flokk med bjørkefink, og for tre dager siden mens jeg lå med forkjølelse og snøen lavet ned dukket det opp en stær. Det er nok ikke en tidlig trekkfugl, men heller en overvintrer som streifer rundt. Vinden har laget interessante formasjoner i hagen. Gresset er bart på noen steder, mens det mot hekken mot naboen er en over 2 meter høy snøfonn skapt av vind og snø. Håper det blir vår snart.......

lørdag 13. februar 2010

Masse ender


Kartet under viser isdekket i nordeuropa akkurat nå. Ved å studere kartet nærmere ser vi at det er mye tett drivis i Skagerak mot Oslofjorden, endel drivsi har nådd helt til Lista. Inne i fjordene er det stort sett fast is. Rundt Flekkerøya er det også mye is. Vestergapet er så å si helt islagt med unntak av en liten råk etter større skip midt i. I dag så jeg folk som gikk på isen ut fra Møvik ut til Fredriksholm. På yttersiden av Flekkerøya er det også endel is men også litt åpent vann.
I dag gikk jeg ut til Belteviga. Hele den indre delen av Grunnevågkilen var islagt. En drøy kilometer ut over havet lå det også mye drivis, men mellom der var det åpent vann. Dette er nok årsaken til at det var ekstremt mye ærfugl å se. Dersom vi ser på iskarte vil vi se at mange kystområder øst for oss har så mye is at ærfuglen blir presset vestover. Havområdet sv for Flekkerøya er grunt med mye skjær som gjør det lett for ærfuglen å finne næring. Jeg talte minimum 1000 ærfugl, 50+ kvinand og 35+ siland. Storlommen holder fortsatt stand. Av andre gode observasjoner må nevnes 2 bergand hunn, 5 svartand, teist, 2 lomvi og 1 alke. 5 toppskarv dykket og koste seg utenfor Kjereneset.

søndag 7. februar 2010

Mer is og vinteridyll

En fantastisk vinterdag med sol og vindstille. Masse snø er det og sjøen begynner å fylles med drivis. Tok en skitur til Krossodden der en lomvi var den eneste som var å se mellom isflakene. Fra hagen var det 23 kvinand og 5 siland å se på fjorden og en bjørkefink besøkte foringaVinter i hagen

Drivis i Vestergapet

Vinteridyll på Krossodden


lørdag 6. februar 2010

Skitur


Den siste uka har det ikke blitt tid til noen turer, men i dag etter diverse gjøremål fikk jeg tid til en liten skitur i ettermiddag. Det er deilig å se at det nå er lyst nesten til kl 17. Sist helg ble det tråkking i løs snø og nå var det kommet enda mer snø, så ski var det eneste fornuftige.
Turen gikk ut til Belteviga. Ute i havet gikk det lange flak med drivis, flere kilometerlange remser. Det har jeg ikke sett på utsiden av Flekkerøya før. Det var ikke mye fugler å se, men flokken med kvinand talte hele 38 dykkende individer. Det var også 10 silender.


Issørpe

Posted by Picasa Et glimt av sol over et kilomenterlangt flak med drivis

Besøkere siden 31.01.2010