søndag 27. februar 2011

Vinteren 2010-2011... og nå kommer våren

Etter en bilkollisjon i november hvor jeg har vært litt forsiktig med for mye dataskriving på fritiden pga. en nakkeskade er jeg nå blitt nesten helt frisk . Og nå venter jeg på våren. Faktisk har det i dag på tross av mye tung snø kommet inn nye trekkfugler. Det er mye svarttrost rundt omkring, så 5 ved foringsbrettet på Andås, ca 10 omkring på Berge og 10+ på Kjere.  4 viper og en stær fløy også over hagen i dag. Ser fram til en spennende vår. Vil i løpet av mars skifte jobb og begynne å pendle til Mandal. I tillegg til Flekkerøy vil det nok bli endel observasjoner på strekningen Kristiansand-Søgne-Mandal. Blir spennende å se hva som dukker opp.


                                          Mobilfoto fra Bergenesodden mot Søgne

Vinteren 2010-2011 har vært tøff, med snø og is alt fra november. Dette merkes på at gjerdemsetten har blitt borte og at svarttrost og rødstrupe og andre fåtallige overvintrere har vært med fåtallig enn vanlig. Under vil jeg presentere en oversikt over de mest interessante observasjonene på Flekkerøya i vinter

Stokkand: høyeste tall 35 ex Geiterøya 04.12.10
Toppand: 1 hann 2-5.12 Belteviga, 1 hunn 27.12 Belteviga,  og 3 ind Belteviga 31.12
Svartand: 1-10 ind hele vinteren, Flest obs fra Belteviga
Sjøorre: 3 ind overflygende 01.01 Krossodden, 6 hunn 19.01 Saltskjærfjorden, 3 hunn Belteviga 06.02
Kvinand: høyeste antall 60 ind 31.12. Belteviga,
Lappfiskand: 1 hunn 7-28.01 Belteviga/Grunnevågkilen
Siland: høyeste antall 80 ind 26.12 Belteviga
Laksand: 7 obs, høyeste antall 7 ind 29.01 Geiterøya
Storlom: 1 ind 1-19.01 Belteviga/Grunnevågkilen
Islom: 1 ind 16-25.12 Belteviga
Horndykker: 1 ind 01.12.Knipen (Svein Bossum) 1 ind 30.01 Belteviga (Øyvind Fjeldsgård)
Havsule: 2 ind ptv 05.02 Belteviga
Toppskarv: vanlig på yttersiden av øya
Hønsehauk: 1 24.12 Skålevik (Leif Arnesen)
Spurvehauk: 1 ind 05.12 Berge, 1 ind 01.01 Skålevik (Leif Arnesen)
Polarmåke: 1 ind Geiterøya 7-24.01
Lomvi: 3 ind 23.01 Bergenesodden, 1ind 30.01 Bergenesodden 1 ind 30.01 Belteviga (Øyvind Fjeldsgård)
Alke: 1ind 23.01 Bergenesodden, 1ind 25.01 Grunnevågkilen (Svein Bossum) 3 ind 30.01 Bergenesodden, 1ind 20.02 Krossodden
Ringdue: fåtallig hele vinter
Grønnspett: 1 ind 06.02 hagen, Andås
Flaggspett: enkeltind hele vinter
Dvergspett: 1 ind 04.01 Bergenesodden (Peder Øen)
Sanglerke: 1 ind 05.12 Berge
Skjærpiplerke: 1 ind 07.12 Knipen (Peder Øen) uvanlig fraværende
Sidensvans: spredte flokker hele vinter
Gjerdesmett: siste obs 12.12 !!
Jernspurv: 1 ind Skålevik hele vinter (Leif Arnesen) 1 ind 09.01 Berge
Gråtrost: spredte obs hele vinter
Munk: 1 ind 21.12 Skålevik (Leif Arnesen)
Fuglekonge: 1 ind 20.12 Høyfjellet, uvanlig få
Stjertmeis: 1 ind 15.01 Storetjønn
Granmeis: 2 ind 12.12 Belteviga, 1 ind 01.01 Skålevik (Leif Arnesen)
Trekryper: 2 ind 05.12 Berge 1 ind. 01.01 Skålevik (Leif Arnesen)
Ravn: 2 ind 07.12 Knipen (Peder Øen) 2 ind 04.01 Bergenesodden, 1 ind 06.01 Mebø
Pilfink: fåtallig hele vinter
Bokfink: 1 ind 01.02 Risleviga
Bjørkefink: 10 ind 01.01 Skålevik (Leif Arnesen)
Stillits: 1 ind hagen, Andås 06.01
Gråsisik: noen fp spredte flokker
Dompap: tallrik i hele vinter
Kjernebiter: 1 ind Skålevik (Leif Arnesen) og 1 ind Berge/Andås hele vinter

Totalt er 58 arter observert i vintermånedene fram til 26. februar. Nyankomne trekkfugler i dag er ikke medregnet.

Besøkere siden 31.01.2010