torsdag 31. desember 2009

Høydepunkter fra Flekkerøya 2009

JANUAR: Den 3.januar ble øyas første toppmeis funnet og det ble også observert en havørn. Ferske vannriksspor ble sett i Grønneviga 6.januar og 3 stillits ble sett. Vinterfunn av rødvingetrost i hagen 8.jan. 1 toppand og 2 laksand under vannfugltelling 11.jan. Månedens høudepunkt en 2k rosenmåke utenfor Kjereneset 18,jan. Samme dag 40 krykkjer og en overvintrende rugde. Havelle på sjøen 26 jan og bjørkefink i hagen 29 jan.

FEBRUAR: Første funn for året av den stasjonære polarmåke på Geiterøya 5.feb. 12-16feb ble en hunnfarget lappfiskand funnet i Ytre Kjerskilen, først sett fra terrassen. 16,feb fløy en islom forbi på sjøen i sør.

MARS: 2.mars ble det hørt en kattugle, selv om fuglen nok hadde tilhold utenfor øya. 3 sangsvane trakk forbi 7.mars, 1 bergand ved Belteviga 11.mars. Heilo og vintererle 15.mars, 4 hvitkinngås på Oksøy 29.mars og 11 fjæreplytt på Grønningene.

APRIL: 1 skogdue og 2 krikkand 4 april, 8 kortnebbgås 5 april, 5 toppand 6.april, 15 april hadde 1 myrhauk over Belteviga og 47 kortnebbgås sett fra hagen. 1. møller ankom så tidlig som 19 april, samme dag munk og løvsanger. 1 jordugle og 3 sjøorre 20 april. 1 skogdue over hagen 25 april. 1 engelsk gulerle i Storetjønn 26.april.

MAI: 2 tyvjo 6.mai . En god sjøfugldag 8. mai med 2250 havhest, havlire, polarjo og 2 storjo. Gulnebblom og 2 tyvjo 9.mai, 10 mai var nok en god sjøfugldag: 99 smålom, 4 islom, polarjo, tyvjo, storjo, fjæreplytt og over 400 havsule. 4 ringgås 25. mai, sivhauk 29.mai , 45 ringgås og tornskate 30.mai

JUNI: rørsanger i Storetjønn 4.juni. en nattergal sett på Bergeneset 8.juni, polarmåke hybridhekking konstatert med en dununge 29.juni.

JULI: 7 krikkand rastet ute i skjærgården 2.juli, 1 grønnstilk fra hagen 4.juli, 1 grønnstilk 29.juli, 1 sotsnipe og 1 splitterne 30 juli, Natt til 31 juli var det sørlig storm og resultatet morgenen etter var havsvale som var ny for øya, havlire, storjo og 2 tyvjo

AUGUST: tundralo og 2 lappspove 3.aug, 1 rødstjert 10.aug, 10 polarsnipe og 5 pilfink 19.aug, 1høstens første dvergfalk 22.aug, samme dag 1 tornskate i hagen. 4 polarsnipe 23.aug, rødstjert 24.aug,

SEPTEMBER: 1 havlire 1.sept, 92 spurvehauk 6.sept, 3 kjernebiter 7.sept, vepsevåk 13.sept, jaktfalk sett fra hagen 27.sept,

OKTOBER: stillits 1 1.okt, kvartbekkasin 1 02.oktober, ny for øya, første 4 alkekonger 4.okt, 1 sjøorre 7.okt, 10 pilfink 9.okt, 1 sædgås 16.ookt, 3 bergirisk og 3 sjøorre 17.okt, 1 fossekall i Storetjønn 20.okt, første 7 sidensvans i hagen 27.okt, 1 bergirisk 30.okt,

NOVEMBER: kaie over hagen 1.nov, stillits og vintererle 28.nov,

DESEMBER: 1 jernspurv 10.des, fossekall i storetjønn 20.des, samme som i oktober ?, vannrikse i i Grønneviga 27.des, også munk og 25 bjørkefink samme dag, 1 stillits 29.des

For ordens skyld er det kun egne observasjoner som er tatt med her.

ØNSKER ALLE LESERE ET GODT NYTT FUGLEÅR !

Vinterjunko avslutter krysseåret 2009


Vinterjunko på foring ved Drottningborg, Grimstad 30.12.2009

Jeg ser på meg selv som en bekvemmelighetskrysser. Det vil si at jeg drar og reiser gjerne og ser nye fugler som kan krysses på min artsliste, men det må passe både i forhold til jobb, familie, avstand og kostnader. Lista ligger på grensen til hvor langt jeg kjører for et nytt kryss med 1 time og 45 minutters kjøring, men dette er samtidig en plass jeg liker å dra på for generell fugletur. Da meldingen om den sjeldne amerikanske spurvefuglen vinterjunko kom fra Grimstad var dette absolutt en fugle innenfor rekkevidde, med kun 40 minutters kjøring på den nye motorveien fra Kristiansand. Onsdag 30.12 begynte jeg 12 på jobb og hadde derfor god tid til å reise og se denne fuglen, og det lykkes. Hadde en koselig kaffekopp inne i stua til huseier der fugleforinga og fuglen var og fikk tatt brukbare bilder gjennom stuevinduet.

Året 2009 gav 7 nye kryss på min Norgesliste som nå teller 306 spontant forekommende arter. I januar fant jeg en ROSENMÅKE utenfor Flekkerøya. I mars var det HVITHODESPURV i Søgne. Neste nye og etterlengtende art var ALASKESNIPE på Lista i august. 19 oktober de to sjeldne varlserartene STEPPEKRATTVARSLER og HVITHODEVARSLER på Lista. Desember ble avsluttet med SITRONERLE på Lista og VINTERJUNKO i Grimstad.

Årslisten for Norge havnet på 201 arter. Målet mitt var 200 så det var greit. Får prøve på 220 til neste år da.

Noen nye arter fra utlandet ble det også på min verdensliste. NILAND fra Tyskland, STORMSVALE fra Danmark og KANARIGRANSANGER, KANARIIRISK, BLÅFINK og KALOTTMEIS på Tenerife. Verdenslisten teller nå 477 arter.

søndag 27. desember 2009

Vannrikse i "winterwonderland"

Tilbake fra Oslo til Flekkerøya. Det er sjelden med så mye snø og så flott vintervær så tidlig på vinteren her ute i havgapet. Det er mye snø og godt skiføre, og etter nattens snøfall ligger snøen tungt på alle trær, greiner og kvister. Det er alltid spennende å se etter fugl i slikt vær fordi mange fugler blir presset ut til kysten da snøen innover i landet gjør det vanskelig å finne mat. Og dagens trasking gav endel fine observasjoner. Det mest morsomme var en vannrikse som fløy opp fra bekkeutløpet i Grønneviga. Den fløy bare noen meter utover vika og jeg fant den igjen der den sprang over snøen i vannkanten. Desverre kom den ikke helt på fothold, og like etterpå var det tomt for batterier i kameraet. Av andre ting var det bra med trost og en hann munk holder ut vinteren.Belteviga i snø


Gråtrost på matjakt i nedsnødde frukttrær


Vannrikselokalitet i Grønneviga

Fra loggen: kvinand 26, spurvehauk 1, vannrikse 1, gjerdesmett 4, rødstrupe 1, svarttrost 20, rødvingetrost 1, gråtrost 150, munk 1, fuglekonge 4, bjørkefink 25
lørdag 26. desember 2009

Julelunsj og Grønlandsmåke

Vi feiret jul hos mine foreldre på Stovner. Det var snø i lufta og litt surt og jeg tenkte at det ikke hadde noen hensikt å gå ut for å lete opp noen fugler her. Først på 1.juledag sånn litt utpå dagen fikk jeg meg til å ta med kikkerten ut på terrassen fordi min far hadde sett en flokk kråker tidligere på morgenen som virket opphisset, og jeg tenkte det kunne være en hauk i området. Jeg kikket på noen kråker og noen gråmåker som kom flyvende opp groruddalen og sirklet litt rundt bbs bygget. Rett før jeg ville inn igjen i godstolen i stua så jeg en veldig lys måke som kom flyvende. Jeg sjekket den nærmere. Den hadde smalere vinger og fløy litt lettere enn gråmåkene. Kroppen var lys/beige spraglete og håndsvingfjærene helt hvite, nærmest gjennomskinnelige. Den fløy ganske nært der jeg sto på terrassen, og da jeg fikk sett nebbet som var av moderat størrelse og helsvart var jeg sikker på det magefølelsen for lengst hadde konkludert med. 1K GRØNLANDSMÅKE på Stovner!. Det var litt av en overraskelse på denne lokaliteten.

søndag 13. desember 2009

Produktiv ettermiddag på Lista

Etter en halvannen uke med forkjølelse/influensa var det godt å komme ut i helge. Hadde en liten tur rundt på Flekkerøya i går lørdag hvor det var endel gråtrost og tallet på kvinand er økende, men ingenting spesielt

I dag skulle jeg holde andakt på julesangkveld i Vanse (pinsemenigheten) og jeg dro litt tidlig for å en tur på Lista mens det enda var dagslys. Første stopp var Hangervann der det hadde vært en ringand den siste tiden. Jeg kikket og kikket blant toppender og taffelender en hel time uten å se noe. Dro videre til Steinsvika og hadde som mål å lete etter sitronerle som hadde blitt sett ved Nordhasselvika i går. Jeg hadde ikke gått langt før det kom flyvende en god del heipiplerke og landet i stranda i Steinsvika. Sammen med dem kom det en erle og der var den. Sitronerle og nytt kryss. Da det var nesten mørkt ringte det fra Jarl Marius Abrahamsen. Han hadde funnet ringanda nord i Hangervann. Jeg kjørte så fort jeg kunne i håp om å se den før det var helt mørkt, og det gikk. Fikk dermed både sitronerle (kryss) og ringand (min andre obs i Norge etter de 2 individene i Kråkenesvann i 2002)
t

lørdag 5. desember 2009

Høsttrekket 2009

Jeg har dristet meg til å summere alt jeg har registrert av direktetrekk denne høsten. Selvfølgelig blir tallene svært ufullstendig da det enkelte dager er talt trekk i kun 30 minutter før jobb, mange dager er uten telling og på dager med østlig vind har jeg valgt å telle fra Møvik Fort. Dette er ikke inkludert i denne listen. Dager med store tall på trekkende fink har jeg ikke fått med i høst, likeså de store sjøfugltrekkdagene. Men en rekorddag for spurvehauk ble notert den 6.september med hele 92 individer. De viktigste tellepuktene har vært fra Belteviga, Krossodden og hagen på Andåstoppen. Det er stor artsvariasjon av direktetrekkende fugler, hele 88 arter. Registreringen er fra 1.juli (vadere) til 1.desember (alkefugl)


Total direktetrekk høsten 2009

grågås 4
sædgås 1
gravand 9
stokkand 5
krikkand 2
svartand 56
sjøorre 6
ærfugl 7
siland 12
smålom 2
havsvale 1
havhest 11
havlire 3
havsule 253
storskarv 106
toppskarv 26
gråhegre 7
vepsevåk 1
musvåk 2
spurvehauk 118
hønsehauk 5
jaktfalk 1
tårnfalk 4
dvergfalk 2
tjeld 1
sandlo 1
tundralo 2
heilo 12
myrsnipe 1
polarsnipe 10
enkeltbekkasin 5
småspove 6
storspove 9
rødstilk 3
sotsnipe 1
grønnstilk 3
gluttsnipe 6
strandsnipe 1
tyvjo 1
storjo 8
hettemåke 3
fiskemåke 50
sildemåke 65 underrapportert
gråmåke 10 underrapportert
svartbak 27
krykkje 35
splitterne 1
makrellterne 19
rødnebbterne14
lomvi 1
alke 10
alkekonge 9
ringdue 490
skogdue 2
flaggspett 4
tårnseiler 3 underrapportert
sanglerke 2
låvesvale 2 underrapportert
taksvale 6
sandsvale 2
heipiplerke 258
trepiplerke 174
skjærpiplerke 1
gulerle 31
vintererle 14
linerle 75
jernspurv 3
steinskvett 1
svarttrost 20
måltrost 6
gråtrost 40 veldig få
kaie 90
kråke 98
ravn 12
pilfink 7
bokfink 310 dårlig med telling i september !
bjørkefink 347
grønnfink 32
grønnsisik 974
tornirisk 3
gråsisik 1
brunsisik 10
bergirisk 7
stillits 4
furukorsnebb 11
grankorsnebb 566
kjernebiter 3
sivspurv 20
gulspurv 14

satser på en mer systematisert telling til våren, antagelig fra Brattåsen der det er god oversikt over både sjø og land.tirsdag 1. desember 2009

Desember og kuldegrader

Allerede i går kveld kjente jeg det var bitende kaldt å kjøre scooteren hjem fra jobb og noen steder var det glatt. I dag tidlig var det skikkelig med kuldegrader og en liten skorpe med is lå på sjøen innover Kjerskilen. Da er det vel vinter da, kalenderen viser desember.
Og kulda har tydeligvis samlet mer fugl enn vanlig på foringa i hagen. Det var yrende liv, masse kjøttmeis, 3 svarttrost og en nøtteskrike ble notert mens rundt 40 gråtrost beitet de nærliggende trærne.Siden jeg begynte seint på jobb tok jeg også i dag en tur ut til Brattåsen for å se utover sjøen. Sjøen lå blikk stille og det var et nydelig lys i vintersola. Det var god sikt og jeg fikk talt endel flokker med storskarv rundt på skjærene: ca 75 tilsammen. 5 svartand lå ved Tjeldskjær utenfor Kjereneset, og en alkekonge og en alke lå litt lenger ute på havet. Av trekk kunne noteres 1 alke, 1 alkekonge, 1 bokfink, 2 grønnsisik og 1 gråsisik. En ung hønsehauk hann fløy også over åsen, men det er vanskelig å si om den beveget seg på trekk eller har funnet seg en fast jakteplass gjennom vinteren. Får følge med på det.

Fra loggen: svartand 5, siland 5, storskarv 75, hænsehauk 1, alkekonge 2, alke 2, gråtrost 40, nøtteskrike 1, bokfink 2,

mandag 30. november 2009

Siste dagen i november

Jeg var en liten tur til Brattåsen i dag og så etter sjøfugl en halv times tid. Det var litt trekk av svartand på vei østover. 38 stk registrert. Forøvrig var det en alke og noe skarv som dro forbi. Høsttrekket er nok i stor grad over når kalenderen viser desember i morgen. Det kan likevel bli endel bevegelser av fugl, særlig ved værskifter der det fryser til og blir snødekt inne i landet. Da presses det fugl ut i det ytterste kystområdet.
Utsikt mot sør fra Brattåsen

søndag 29. november 2009

Flekkerøy vest 28.november.

Jeg gikk en større runde i den vestlige delen av Flekkerøya. Denne inkluderer Andås, Berge, Kjere, Mebøtjønn, Okslehavn, Brattåsen, Belteviga, Storetjønn og Krossodden. Selve turen tok ca 2 og en halv time. Siden en slik runde dekker mange bitoper på øye håper jeg etterhvert jeg kan bruke denne runden som en fast tellerunde for rastende fugler på øye med ukentlig telling.

Observasjonene er logget på artsobservasjoner.no på underlokaliteten Flekkerøy Vest, som dekker hele dette området.

Det var ganske bra tall på de siste trekkfuglene (mange er delvis trekkfugler) til å være så sent i november: 17 gjerdesmett, 10 rødstrupe 30 svarttrost. Av andre sene trekkfugler var måltrost og bokfink å se. Av mer spesielle funn vintererle på Bergemyra og en stillits trakk forbi Brattåsen. Av sjøfugl kan nevnes 1 svartand hunn, lomvi og teist.

I hagen var det flokker av gråtrost og sidensvans som streifet forbi.

Fra loggen: svartand 1, toppskarv 2, fiskemåke 1, lomvi 1, teist 1, flaggspett 1, heipiplerke 1, skjærpiplerke 1, vintererle 1, sidensvans 25, gjerdesmett 17, rødstrupe 10, svarttrost 30, gråtrost 50, måltrost 1, nøtteskrike1, bokfink 2, stillits 1, grankorsnebb 11

torsdag 26. november 2009

Kuling uten regn

I dag blåste det opptil sterk kuling fra sørvest i morgentimene på Flekkerøy. Og for en gangs skyld den siste tiden regnet det ikke. Det gav mulighet til litt sjøfuglskåding før jobb (hadde senvakt) Jeg tok scoteren til benken ved Belteviga og satt meg i le mellom buskene der. En halv times skåding på havet gav 24 krykkje og 7 alkekonge foruten de vanlige stormåkene. En sjekk fra Åshavn utover Vestergapet gav to alkekonger til, en lomvi og en ubarestemt alkefugl. Men da var oppholdsværet slutt og det kom kraftige regnbyger.
Har hengt opp en frøautomat med solsikkefrø i hagen. En rødstrupe var rask frampå sammen med meisene. En ubestemt korsnebb fløy over.

Fra loggen: krykkje (24), alkekonge (9), lomvi 1, rødstrupe 1

søndag 22. november 2009

Tenerife 8-15 november 2009


Kortfinnet Grindhval, TenerifeEndelig ny pc, nå kan jeg oppdatere bloggen igjen !
En deilig og lat ferietur med masse sol og varme. Likevel ble det endel fugl, og fire nye arter; kanarigransanger, kalottmeis, blåfink og kanariirisk. En flott hvalsafari hvor vi så kortfinnegrindval var også en flott naturopplevelse. Under følger en komplett artsliste for turen og noen bilder.
 1. gulnebblire
 2. silkehege

 3. berberhøne
 4. musvåk
 5. tårnfalk
 6. berberfalk

 7. tundralo

 8. strandsnipe

 9. steinvender

 10. gulbeingråmåke

 11. tyrkerdue

 12. klippedue

 13. kanariseiler

 14. hærfugl

 15. kanaripiplerke

 16. vintererle

 17. svarttrost

 18. munk

 19. maskesanger

 20. svarthodesanger

 21. kanarigransanger

 22. kalottmeis

 23. krattvarsler

 24. ravn

 25. middelhavsspurv

 26. blåfink

 27. grønnfink

 28. kanariirisk

 29. stillits

Vulkanfjellet Teide

Kanaripiplerke
Silkehegreonsdag 11. november 2009

Vandring langs stranda til Adeje, 11.november

I dag tidlig saa jeg en enslig kanariseiler. Etter frokost gikk jeg meg en god tur nordover langs strandomraadene. Det var mye hoteller og lite natur, men etterhvert aapnet det seg litt opp og gav endel fine observasjoner. Rundt et slott med frodig vegetasjon fikk jeg endelig studert kanarigransanger skikkelig etter bare aa ha sett glimt av fuglen og laert sangen aa kjenne. Den var ganske anderledes enn vaar hjemlige gransanger med tydeligere oeyestripe, brunere rygg og mer gyllen fargetine paa undersiden.

Ved ett omraade av noen lave klipper ut i sjoen var det en flott silkehegre som jeg fikk bilder av (kommer senere) en tundralo og en smaaspove samt en steinvender. Pa vei opp til Adeje golfbane fikk jeg sett maskesanger veldig flott ved ett par anledninger. Har kun en flyktig obersvasjon av denne fra Frankrike tidligere. Pa vei over noen toerre flate omraader paa vei tilbake til hotellomraadene floy det opp 7 berberhoener. En flott observasjon som jeg ogsa bare har fra Lanzarote tidligere. En deilig dag foroevrig med bading, soling og slaraffenliv !!

Blaafink !!! Biltur Tenerife 10.november

Tirsdag hadde vi leid bil og kjoerte en god rundtur p[ Tenerife fra syd til nord og tilbake over vulkanomraadet ved Teide (3700 m over havet) Det hoeyeste punktet veien gikk var 2200 m.
Paa en "ikke-fugle-ferietur" tar man bare de observasjonene som byr seg.

I den spesielle byen Masca i de bratte fjellsidene i nordvest fikk jeg min aller foerste kanariirsk. Etterhvert skulle det vise seg at den var vanlig paa flere steder. Dagens foerste nye "lifer". Ellers viste det seg en flott Berberfalk paa samme sted. Den har jeg sett kun en gang tidligere.

Vi fortsatte videre paa nordsiden av oeya der jeg hadde silkehegre, flere kanariirsk og to vintererle som nok er av den kanariske underarten. Det var ikke store forventninger til aa se de to endemiske duene kanaridue og laurbaerdue, men vi skulle kjoere gjennom en laurbaerskog paa vei opp til Teide. Alle forventningene om disse duene forsvant i taaka. Hele skogen laa tjukk av taake og lett regn.

Men etter aa ha sett paa det golde vulkanomraadet paa Teide og paa vei ned i skogen med Kanarifuru fant jeg endelig en lenge etterlengtet art. Flere blaafink var aa se paa en rasteplass paa omtrent 1800 meters hoeyde. Dagens andre lifer.

mandag 9. november 2009

Sol og sommer paa Tenerife

Etter aa ha lagt graavaer og influensa bar seg (hadde en mild variant, men dog) var det deilig i gaar kveld aa lande paa Tenerife. Det var betydelig varmere enn det som var meldt paa yr.no. Mistenker at de legger temperaturen 4-6 grader under, men det gjoer ingenting. 25-30 grader i dag og godt over 20 i vannet. Nydelig !

Dette er jo ikke en dedikert fugletur, men kos sammen med kona og mine foreldre. Men tar med de observasjonsmulighetene jeg faar. I gaar kveld floy det noen havsule-lignende fugler over oss i i lyset fra lyskasterne over restauranten. Tipper det var gulnebblirer, men hvis det ikke var skygge virket det som de hadde moerkere bakpart mot buken (storlire ?)

I dag hadde jeg en halv times skikk med teleskop fra strandpromenaden ved soloppgang. Stedet er Playa Fanabe som er en del av Playa Las americas i sydvest.Noen gulnebblirer og endel gulbeinmaaker var det som var aa se. Men det er blitt en ny art i dag. Kanarigransanger med sin litt eksplosive gransangersang er ganske vanlig i palmene rundt hotellomraadet her.
I morgen blir det biltur og antageligvis litt mer og se.

søndag 1. november 2009

Siste tre dager

PC'en har kræsja og det gjør det litt vanskelig å få oppdatert bloggen daglig, men akkurat har jeg fått låne en pc. Denne blogspot løsningen er egentlig ganske fantastisk for jeg kan ta bilde med mobiltelefon og sende det rett inn i bloggen. Slik har jeg gjord med de fleste bildene her. Ved å gjøre litt endring på instillingene har jeg gjort det slik at det er åpent for alle å legge inn kommentarer, velkommen til det.

Fredag var jeg ute en liten halvtime før jobb og kikket mest fra Belteviga. De beste fuglene da var en trekkende smålom, alkekonge og bergirisk.

Lørdag gikk jeg en lang tur og klatret i svabergene på Bergeneset. Av fugle var det lite, det er tydelig at det meste har trekt sørover. To skjærpiplerke holde seg imidlertid på Svabergene. På Andås var det en flaggspett og en stær, og på Berge var det en jernspurv.

I dag har jeg gått min standard runde rundt Berge og innom Krossodden. En svartand hunn ble først oppdaget fra hagen, den svømte utover og ble også sett fra Åshavn og fra Krossodden. I Risleviga fløy det opp en rugde. Litt lenger bort i skogbunnen var dette piggsvinet

Berge var det dessuten en trekryper og en jernspurv.

Nå blir det å dra på gudstjeneste og i kveld fotballkamp mellom Vålerenga og Start. Heia VIF

onsdag 28. oktober 2009

Lite dagslys


Det er ikke så mye dagslys igjen til fuglekikking før og etter jobb lenger. Men jeg fikk tid til en rask tur innom Belteviga i går etter jobb. På bildet under sees utsikten fra den vestre kanonstillingen i solnedgangen. På tross av at det nærmer seg senhøst fikk jeg se 4 låvesvaler som snappet insekter før de vel forlater landet. Et par med svartand trakk også forbi

I dag tidlig rakk jeg å observere 7 sidensvans flygende over hagen. Det er høstens første hos meg.


lørdag 24. oktober 2009

Lista: vindsurfing og egretthegre

Mine to sønner er ivrige surfere, både når det gjelder vindsurfing og bølgesurfing. Da de spurte om vi kunne ta en tur til Lista i dag var jeg selvfølgelig med på det. Muligheter for fugler for meg og bølger og vann for dem. Jeg forklarte for dem om hvorfor det ikke var lov til å surfe inne i fuglereservatene, og det forsto de.

På vei ut mot strendene ved Kviljo kom medlingen om en egretthegre i Nesheimvann. Og så fort gutta begynte å rigge vindsurfebrettene kjørte jeg bort og fant den flotte egretthegra. Prøvde på et bilde, men det ble litt uskarpt i det dårlige lyset.
Ellers ble det litt trasking med kikkert langs strendene mellom Havika og Kviljo hvor det var endel havelle, 2 smålom, 2 linerle, myrsniper og tjeld. 6 kortnebbgås fløy også forbi mot sv. En dvergfalk var også på farten.

Og gutta var kjempefornøyd, selv om det for en uinvidd unektelig virker litt kaldt sent i oktober.

torsdag 22. oktober 2009

Østlig kuling

I dag gikk jeg den vanlige runden og det blåste friskt fra øst. Denne værtypen gir normalt lite trekk i lufta på Flekkerøy, og det stemte; det var mest røde og gule blader som beveget seg i lufta. Men noe å observerer er det alltid; ved Åshavn var det en gråhegre og på Krossodden fløy det forbi en lomvi og ett par av svartand. En sivspurv rastet der ute på odden.

Mobilfoto 22.oktober: Bergemyra er et spennende område å sjekke for rastende trekkfugler, men i dag var det helt fugletomt !

tirsdag 20. oktober 2009

Fossekall i Storetjønn

PÅ vei hjem fra jobb i dag så jeg en liten fugl som plasket ute i Storetjønn. Jeg måtte snu scooteren for å sjekke nærmere hva det var. Mistanken gikk til en dvergdykker, men det viste seg å være en fossekall. Så vidt jeg vet er det funn nummer to for Flekkerøy

mandag 19. oktober 2009

Double "Shrike"

Jeg tok en grytidlig kjøretur til Lista i dag i håp om å få se en av de to sjeldne varslerne som var der. Og jeg var heldig. I løpet av en time så jeg godt både STEPPEKRATTVARSLER og HVITPANNEVARSLER i godt morgenlys. Og jeg hadde god tid til å rekke jobben kl 12 i Kristiansand. En flott start på dagen med 2 nye kryss.


Vis større kart

søndag 18. oktober 2009

Hageskåding

Jeg er så heldig å ha en hage med god utsikt, og det benyttes til skåding og trekktelling. Min hagekryssliste teller 131 arter og registrert siden 2005 da vi kjøpte huset på Andås, Flekkerøya. Reglene for hagekryss er enkle, jeg regner med alle fugler som er observert fra tomta på 1,2 mål. Arter som havsule er observert i det lille gløttet av hav som jeg kan se gjennom teleskop mot sør, mens krykkje er sett under storm fly i Vestergapet på innsiden av øya. Siste nye art observert fra hagen er jaktfalk for 3 uker siden

utsikt fra hagen tatt gjennom mobil

I dag hadde jeg ikke tid til noen tur, men fikk en liten time til observasjon i hagen fra kl 09 og noen spredte observasjoner i løpet av dagen. En ung vandrefalk fløy over kl 13. Fra morgenen av var det trekk av ringdue (100), rødvingetrost (67) og kaie (55) Kaie er sjelden på Flekkerøy, men flokker sees på trekk sent på høsten. Ellers kan nevnes skjærpiplerke og sanglerke som er fåtallige arter fra hagen, og en gransanger med "kyllinglyd"

lørdag 17. oktober 2009

Båttur Vestergapet og Søgne lørdag 17.oktober

Midt på Tjamsøya ligger denne lune enga.

I dag tok jeg en båttur fra Flekkerøya til Tjamsøya og St. Lyngholmen i Søgne. På tilbakeveien sveipet jeg innom de ytterste holmene sv for Flekkerøya.

Det var endel fink på trekk i lufta sammen med flere spurvehauk.

På Tjamsøya var det en enkeltbekkasin og en stillits. Lyngholmen hadde vintererle og 8 bergirisk. Københavnskjær hadde også en rastende vintererle.

På sjøen var det flere alkekonger og 3 sjøorrer trakk mot øst.

Krossodden 16.oktober 2009

mobilfoto

Sædgås over Berge, Fredag 16.oktober.

Jeg hadde senvakt på jobb og tok min vanlige runde på morgenen i Berge-området på Flekkerøy. Jeg stanset underveis på Krossodden for å telle litt trekk. Etter en stund kommer 2 grågjess flyvende over meg mot øst. Ved nærmere studier ser jeg at det er bare den ene som er grågås, den andre var en sædgås, den var litt mindre og hadde mørke vingeoversider . Dette er 3. høstfunn av arten på Flekkerøya.

Av andre observasjoner kan nevnes 3 spurvehauk, 1 hønsehauk, trekkende over Vestergapet. Over sjøen trakk det 2 alker og 1 lomvi. Ellers var det endel fink, blant dem en stillits. 3 spettearter, dvergspett, flaggspett og grønnspett. Av sangere var det en gransanger med normal lokkelyd og en hunn munk. For full artsliste se artsobservasjoner,no

onsdag 14. oktober 2009

Ny blogg !

Denne bloggen vil gi informasjon og observasjoner fra fuglelivet på Flekkerøya og nærområdene rundt. Jeg vil også poste rapporter fra turen fra inn og utland.

Mitt nærområde regner jeg foruten Flekkerøy som Oksøy fyr, Møvik, Kjosbukta, Holskogkilen, Sandvikdalsfjorden og Tjamsøye, altså den sørvestlige Kristiansand og litt inn i Søgne.

....jeg skulle rett i et møte etter jobb i dag, men rakk en liten tur innom Gillsvan. Der fant jeg en dvergdykker og ca 125 kvinand. Fikk ikke sjekket etter andre ender da de lå litt langt unna og hadde kun håndkikkert.

Besøkere siden 31.01.2010