mandag 27. september 2010

Isabellavarlsler !

The story..........

Søndag den 26. september 2010 visste jeg ville bli ganske hektisk med besøk i kirka (Filadelfia) familiemiddag og bursdag. Jeg sto derfor tidlig opp for å få ett par timer med fuglekikking fra morgenen av. Jeg bestemte meg for å prøve området utover Bergeneset, Grasåsen, Ugelen og Bergenesodden. Området har blitt ganske spennende da mye vegetasjon er ryddet for å gjøre området atraktivt for villsauene som er satt ut i området. Likevel er det ikke så ofte jeg går den veien da det er litt mer kronglete å gå stien utover enn å ta veien ut til Belteviga.

På lørdagen hadde jeg vært på samme sted og det så ut som det var bra med fugl, og derfor valgte jeg samme turen søndags morgen. Det hadde regnet på natten og det blåste opp til liten kuling fra nordøst. Jeg gikk helt ut mot fyret og prøvde en times trekktelling ved den ytterste kanonstillingen. Det var litt fink og piplerker i lufta. Dvergfalk og Vandrefalk ble sett sammen med en overflygende heilo. Da tiden kom for å gå hjemover hørt jeg noen lyder fra en flokk på 8 spurver som fløy over. Lappspurv, ny art for øya!. De landet like ved Ansteins fyr og jeg fikk sett de ganske godt. Veldig fornøyd med ny art for Flekkerøya begynte jeg på hjemturen.

Nesten tilbake til Ugelen ser jeg en en lys fugl i busken rett før sauegjerdet. Da jeg satt kikkerten på den kom den store skjelven. Klar rustrød hale og lys sandfarget rygg og med nebb som en varsler. Det må da være en rødhalevarsler ? Jeg tar opp "fugleappen" på iphonen og ser på bildene av unge tornskater. Nei dette må være en rødhalevarsler. Heldigvis har jeg kameraet med og fikk tatt noen heller dårlige bilder. Så forsvinner fuglen i 3-4 minutter. Hva nå ? Men heldigvis dukker den opp bare 5 meter fra meg og jeg får brukbare dokumentasjonsbilder med kompaktkameraet mitt. Prøver så å sende ut melding til bombevarsleren, men får feilmelding hver gang. Det virker ikke. Har ganske ny telefon og ikke lagret mange kontakter men får heldigvis varslet noen lokale fuglekikkere. Vurderer å avlyse alle familieavtalene denne søndagene men velger å la vær og drar hjem for å legge observasjonen ut på nettet på artsobservasjoner.

Senere på dagen får flere fuglekikkere sett varsleren godt og det blir tatt mange svært gode bilder. Heldigvis. Drakten viser underarten isabellinus av noen regnet som egen art Isabellavarsler. Den hekker i Mongolia og Vestre kina og har altså kommet ekstremt langveisfra til Bergenesodden på Flekkerøya. Uten tvil en av mine aller største fugleopplevelser.

Rødhalevarsler, ua isabellinusLappspurv, ny art for øyasøndag 19. september 2010

Søndag 19. september

I dag tok jeg turen til Brattåsen for å telle trekket fra morgenen av. Det var endel spurvefugl som trakk mot vest, men det er nok fortsatt litt for sterk vestavind til at de store mengdene fugl som raster på jordene innover landet kommer helt ut til kysten. Jeg holdt på fra 0730-1000. Størst antalle var bokfink 185, heipiplerke 170 og grønnsisik 90. På sjøen var det lite fugl. Av rovfugl var det 7 spurvehauk. Ikke så mange da det på de beste dagene kan trekke opptil 100 individer på en dag. Ellers kan det nevnes 1 sandlo, 3 vintererler og høstens første dompap.

Tok også en liten rundeå på Berge midt på dagen. 8 brunnakker fløy mot vest og en rødstjert snappet insekter på Bergemyra. Det øker nå med gransangere. Så 7 stykker i dag.

Oppsummering for hele september kommer ved månedsskiftet.

onsdag 1. september 2010

Flekkerøya i august

Ja da er høsten for alvor i gang. Lenge siden jeg har blogget, men tenkte å ta et sammendrag av de viktigste observasjonene på Flekkerøya. Månedens mest spesielle begivenhet må nok være de rekordmange gråflluesnappere som har rastet på øya. Det har holdt seg 10-20 individer hele siste delen av måneden bare i Bergeområdet. Mon tro hvor mange som egentlig har rastet over hele øya. Gråfluesnapper er en insektspisende art som i disse dager trekker den lange turen fra Norge til afrika for vinteropphold. Nedenfor følger en systematisk oversikt over de viktigste observasjonene forøvrig denne måneden.

Grågås: 78 pts 09.08 over Berge og 4 ptv 27.08 Skålevik
Krikkand: 1 ind i Storetjønn 26.08
Tårnfalk: 1ind Andåsvn 120 (hagen) 25.08
Sandlo: 1ind Belteviga 26.08
Heilo: 2 pts Berge 15.08 1 ind Bergenesodden 31.08
Polarsnipe: 3 ind Berge 09.08 2ind Lindebø 29.08
Enkeltbekkasin: 1ind Berge 09 og 15.08, 1ind Mebø 26.08
Skogsnipe: 1ind Belteviga 01.08
Tyvjo: 1ind Belteviga 24.08
Polarmåke: 1 ad Skålevik 27.08 (gjengangeren)
Krykkje: 2 ind Belteviga 01.08
Grønnspett: 2in 31.08, Berge og Kjere
Dvergspett: 5 observasjoner
Taksvale: 4ind Berge 12.08 og 1 ind 30.08
Trepiplerke: trekk i moderat antall fra 08.08
Gulerle: trekk fra 10.08, maks 15 ind 21.08
Rødstjert: 3ind Berge 14.08 og 1 ind 26.08 og 31.08
Buskskvett: Rastende fra 14.08, maks 8 ind Berge 20.08
Steinskvett: 4 observasjoner
Sylviasangere: De fire vanligste artene vanlig hele måneden
Bøksanger: 1 1k i hagen Andåsvn 120 15.08
Gråfluesnapper: Fra08.08. Maks antall 22 individer 21.08 (rekord)
Svarthvit fluesnapper: 1ind Berge 09.08. 1ind hagen 20 og 22.08
Tornskate: 1ind Berge 21-26.08
Pilfink: Opptil 6 ind Berge hele måneden. Normalt sjelden på øya

Det er også rapportert sotsnipe fra Mebøtjønn 19.08 via Artsobservasjoner, Svein Bossum og tyrkerdue Flekkerøy øst via Artsobservasjoner, Leif Arnesen 30.08

På en tur for en ukes tid siden traff jeg en som hevdet å ha sett 2 snøugler på vinteren for 2 år siden på veien ut til Bergesnesodden. Det er den tredje uavhengige personen jeg har fått rapport om snøugle på øya, men foreløpig er det ingen som har registrert denne arten med mer konkrete observasjonsdata som dato. Spennende i hvertfall...

Nå er det september. Får håpe på noen små eller store bomber i hørt. På ønskelista står blåstrupe, hauksanger og lappiplerke som enda ikke er registrert på øya (Artsobservasjoner)

Besøkere siden 31.01.2010