torsdag 31. desember 2009

Høydepunkter fra Flekkerøya 2009

JANUAR: Den 3.januar ble øyas første toppmeis funnet og det ble også observert en havørn. Ferske vannriksspor ble sett i Grønneviga 6.januar og 3 stillits ble sett. Vinterfunn av rødvingetrost i hagen 8.jan. 1 toppand og 2 laksand under vannfugltelling 11.jan. Månedens høudepunkt en 2k rosenmåke utenfor Kjereneset 18,jan. Samme dag 40 krykkjer og en overvintrende rugde. Havelle på sjøen 26 jan og bjørkefink i hagen 29 jan.

FEBRUAR: Første funn for året av den stasjonære polarmåke på Geiterøya 5.feb. 12-16feb ble en hunnfarget lappfiskand funnet i Ytre Kjerskilen, først sett fra terrassen. 16,feb fløy en islom forbi på sjøen i sør.

MARS: 2.mars ble det hørt en kattugle, selv om fuglen nok hadde tilhold utenfor øya. 3 sangsvane trakk forbi 7.mars, 1 bergand ved Belteviga 11.mars. Heilo og vintererle 15.mars, 4 hvitkinngås på Oksøy 29.mars og 11 fjæreplytt på Grønningene.

APRIL: 1 skogdue og 2 krikkand 4 april, 8 kortnebbgås 5 april, 5 toppand 6.april, 15 april hadde 1 myrhauk over Belteviga og 47 kortnebbgås sett fra hagen. 1. møller ankom så tidlig som 19 april, samme dag munk og løvsanger. 1 jordugle og 3 sjøorre 20 april. 1 skogdue over hagen 25 april. 1 engelsk gulerle i Storetjønn 26.april.

MAI: 2 tyvjo 6.mai . En god sjøfugldag 8. mai med 2250 havhest, havlire, polarjo og 2 storjo. Gulnebblom og 2 tyvjo 9.mai, 10 mai var nok en god sjøfugldag: 99 smålom, 4 islom, polarjo, tyvjo, storjo, fjæreplytt og over 400 havsule. 4 ringgås 25. mai, sivhauk 29.mai , 45 ringgås og tornskate 30.mai

JUNI: rørsanger i Storetjønn 4.juni. en nattergal sett på Bergeneset 8.juni, polarmåke hybridhekking konstatert med en dununge 29.juni.

JULI: 7 krikkand rastet ute i skjærgården 2.juli, 1 grønnstilk fra hagen 4.juli, 1 grønnstilk 29.juli, 1 sotsnipe og 1 splitterne 30 juli, Natt til 31 juli var det sørlig storm og resultatet morgenen etter var havsvale som var ny for øya, havlire, storjo og 2 tyvjo

AUGUST: tundralo og 2 lappspove 3.aug, 1 rødstjert 10.aug, 10 polarsnipe og 5 pilfink 19.aug, 1høstens første dvergfalk 22.aug, samme dag 1 tornskate i hagen. 4 polarsnipe 23.aug, rødstjert 24.aug,

SEPTEMBER: 1 havlire 1.sept, 92 spurvehauk 6.sept, 3 kjernebiter 7.sept, vepsevåk 13.sept, jaktfalk sett fra hagen 27.sept,

OKTOBER: stillits 1 1.okt, kvartbekkasin 1 02.oktober, ny for øya, første 4 alkekonger 4.okt, 1 sjøorre 7.okt, 10 pilfink 9.okt, 1 sædgås 16.ookt, 3 bergirisk og 3 sjøorre 17.okt, 1 fossekall i Storetjønn 20.okt, første 7 sidensvans i hagen 27.okt, 1 bergirisk 30.okt,

NOVEMBER: kaie over hagen 1.nov, stillits og vintererle 28.nov,

DESEMBER: 1 jernspurv 10.des, fossekall i storetjønn 20.des, samme som i oktober ?, vannrikse i i Grønneviga 27.des, også munk og 25 bjørkefink samme dag, 1 stillits 29.des

For ordens skyld er det kun egne observasjoner som er tatt med her.

ØNSKER ALLE LESERE ET GODT NYTT FUGLEÅR !

Vinterjunko avslutter krysseåret 2009


Vinterjunko på foring ved Drottningborg, Grimstad 30.12.2009

Jeg ser på meg selv som en bekvemmelighetskrysser. Det vil si at jeg drar og reiser gjerne og ser nye fugler som kan krysses på min artsliste, men det må passe både i forhold til jobb, familie, avstand og kostnader. Lista ligger på grensen til hvor langt jeg kjører for et nytt kryss med 1 time og 45 minutters kjøring, men dette er samtidig en plass jeg liker å dra på for generell fugletur. Da meldingen om den sjeldne amerikanske spurvefuglen vinterjunko kom fra Grimstad var dette absolutt en fugle innenfor rekkevidde, med kun 40 minutters kjøring på den nye motorveien fra Kristiansand. Onsdag 30.12 begynte jeg 12 på jobb og hadde derfor god tid til å reise og se denne fuglen, og det lykkes. Hadde en koselig kaffekopp inne i stua til huseier der fugleforinga og fuglen var og fikk tatt brukbare bilder gjennom stuevinduet.

Året 2009 gav 7 nye kryss på min Norgesliste som nå teller 306 spontant forekommende arter. I januar fant jeg en ROSENMÅKE utenfor Flekkerøya. I mars var det HVITHODESPURV i Søgne. Neste nye og etterlengtende art var ALASKESNIPE på Lista i august. 19 oktober de to sjeldne varlserartene STEPPEKRATTVARSLER og HVITHODEVARSLER på Lista. Desember ble avsluttet med SITRONERLE på Lista og VINTERJUNKO i Grimstad.

Årslisten for Norge havnet på 201 arter. Målet mitt var 200 så det var greit. Får prøve på 220 til neste år da.

Noen nye arter fra utlandet ble det også på min verdensliste. NILAND fra Tyskland, STORMSVALE fra Danmark og KANARIGRANSANGER, KANARIIRISK, BLÅFINK og KALOTTMEIS på Tenerife. Verdenslisten teller nå 477 arter.

søndag 27. desember 2009

Vannrikse i "winterwonderland"

Tilbake fra Oslo til Flekkerøya. Det er sjelden med så mye snø og så flott vintervær så tidlig på vinteren her ute i havgapet. Det er mye snø og godt skiføre, og etter nattens snøfall ligger snøen tungt på alle trær, greiner og kvister. Det er alltid spennende å se etter fugl i slikt vær fordi mange fugler blir presset ut til kysten da snøen innover i landet gjør det vanskelig å finne mat. Og dagens trasking gav endel fine observasjoner. Det mest morsomme var en vannrikse som fløy opp fra bekkeutløpet i Grønneviga. Den fløy bare noen meter utover vika og jeg fant den igjen der den sprang over snøen i vannkanten. Desverre kom den ikke helt på fothold, og like etterpå var det tomt for batterier i kameraet. Av andre ting var det bra med trost og en hann munk holder ut vinteren.Belteviga i snø


Gråtrost på matjakt i nedsnødde frukttrær


Vannrikselokalitet i Grønneviga

Fra loggen: kvinand 26, spurvehauk 1, vannrikse 1, gjerdesmett 4, rødstrupe 1, svarttrost 20, rødvingetrost 1, gråtrost 150, munk 1, fuglekonge 4, bjørkefink 25
lørdag 26. desember 2009

Julelunsj og Grønlandsmåke

Vi feiret jul hos mine foreldre på Stovner. Det var snø i lufta og litt surt og jeg tenkte at det ikke hadde noen hensikt å gå ut for å lete opp noen fugler her. Først på 1.juledag sånn litt utpå dagen fikk jeg meg til å ta med kikkerten ut på terrassen fordi min far hadde sett en flokk kråker tidligere på morgenen som virket opphisset, og jeg tenkte det kunne være en hauk i området. Jeg kikket på noen kråker og noen gråmåker som kom flyvende opp groruddalen og sirklet litt rundt bbs bygget. Rett før jeg ville inn igjen i godstolen i stua så jeg en veldig lys måke som kom flyvende. Jeg sjekket den nærmere. Den hadde smalere vinger og fløy litt lettere enn gråmåkene. Kroppen var lys/beige spraglete og håndsvingfjærene helt hvite, nærmest gjennomskinnelige. Den fløy ganske nært der jeg sto på terrassen, og da jeg fikk sett nebbet som var av moderat størrelse og helsvart var jeg sikker på det magefølelsen for lengst hadde konkludert med. 1K GRØNLANDSMÅKE på Stovner!. Det var litt av en overraskelse på denne lokaliteten.

søndag 13. desember 2009

Produktiv ettermiddag på Lista

Etter en halvannen uke med forkjølelse/influensa var det godt å komme ut i helge. Hadde en liten tur rundt på Flekkerøya i går lørdag hvor det var endel gråtrost og tallet på kvinand er økende, men ingenting spesielt

I dag skulle jeg holde andakt på julesangkveld i Vanse (pinsemenigheten) og jeg dro litt tidlig for å en tur på Lista mens det enda var dagslys. Første stopp var Hangervann der det hadde vært en ringand den siste tiden. Jeg kikket og kikket blant toppender og taffelender en hel time uten å se noe. Dro videre til Steinsvika og hadde som mål å lete etter sitronerle som hadde blitt sett ved Nordhasselvika i går. Jeg hadde ikke gått langt før det kom flyvende en god del heipiplerke og landet i stranda i Steinsvika. Sammen med dem kom det en erle og der var den. Sitronerle og nytt kryss. Da det var nesten mørkt ringte det fra Jarl Marius Abrahamsen. Han hadde funnet ringanda nord i Hangervann. Jeg kjørte så fort jeg kunne i håp om å se den før det var helt mørkt, og det gikk. Fikk dermed både sitronerle (kryss) og ringand (min andre obs i Norge etter de 2 individene i Kråkenesvann i 2002)
t

lørdag 5. desember 2009

Høsttrekket 2009

Jeg har dristet meg til å summere alt jeg har registrert av direktetrekk denne høsten. Selvfølgelig blir tallene svært ufullstendig da det enkelte dager er talt trekk i kun 30 minutter før jobb, mange dager er uten telling og på dager med østlig vind har jeg valgt å telle fra Møvik Fort. Dette er ikke inkludert i denne listen. Dager med store tall på trekkende fink har jeg ikke fått med i høst, likeså de store sjøfugltrekkdagene. Men en rekorddag for spurvehauk ble notert den 6.september med hele 92 individer. De viktigste tellepuktene har vært fra Belteviga, Krossodden og hagen på Andåstoppen. Det er stor artsvariasjon av direktetrekkende fugler, hele 88 arter. Registreringen er fra 1.juli (vadere) til 1.desember (alkefugl)


Total direktetrekk høsten 2009

grågås 4
sædgås 1
gravand 9
stokkand 5
krikkand 2
svartand 56
sjøorre 6
ærfugl 7
siland 12
smålom 2
havsvale 1
havhest 11
havlire 3
havsule 253
storskarv 106
toppskarv 26
gråhegre 7
vepsevåk 1
musvåk 2
spurvehauk 118
hønsehauk 5
jaktfalk 1
tårnfalk 4
dvergfalk 2
tjeld 1
sandlo 1
tundralo 2
heilo 12
myrsnipe 1
polarsnipe 10
enkeltbekkasin 5
småspove 6
storspove 9
rødstilk 3
sotsnipe 1
grønnstilk 3
gluttsnipe 6
strandsnipe 1
tyvjo 1
storjo 8
hettemåke 3
fiskemåke 50
sildemåke 65 underrapportert
gråmåke 10 underrapportert
svartbak 27
krykkje 35
splitterne 1
makrellterne 19
rødnebbterne14
lomvi 1
alke 10
alkekonge 9
ringdue 490
skogdue 2
flaggspett 4
tårnseiler 3 underrapportert
sanglerke 2
låvesvale 2 underrapportert
taksvale 6
sandsvale 2
heipiplerke 258
trepiplerke 174
skjærpiplerke 1
gulerle 31
vintererle 14
linerle 75
jernspurv 3
steinskvett 1
svarttrost 20
måltrost 6
gråtrost 40 veldig få
kaie 90
kråke 98
ravn 12
pilfink 7
bokfink 310 dårlig med telling i september !
bjørkefink 347
grønnfink 32
grønnsisik 974
tornirisk 3
gråsisik 1
brunsisik 10
bergirisk 7
stillits 4
furukorsnebb 11
grankorsnebb 566
kjernebiter 3
sivspurv 20
gulspurv 14

satser på en mer systematisert telling til våren, antagelig fra Brattåsen der det er god oversikt over både sjø og land.tirsdag 1. desember 2009

Desember og kuldegrader

Allerede i går kveld kjente jeg det var bitende kaldt å kjøre scooteren hjem fra jobb og noen steder var det glatt. I dag tidlig var det skikkelig med kuldegrader og en liten skorpe med is lå på sjøen innover Kjerskilen. Da er det vel vinter da, kalenderen viser desember.
Og kulda har tydeligvis samlet mer fugl enn vanlig på foringa i hagen. Det var yrende liv, masse kjøttmeis, 3 svarttrost og en nøtteskrike ble notert mens rundt 40 gråtrost beitet de nærliggende trærne.Siden jeg begynte seint på jobb tok jeg også i dag en tur ut til Brattåsen for å se utover sjøen. Sjøen lå blikk stille og det var et nydelig lys i vintersola. Det var god sikt og jeg fikk talt endel flokker med storskarv rundt på skjærene: ca 75 tilsammen. 5 svartand lå ved Tjeldskjær utenfor Kjereneset, og en alkekonge og en alke lå litt lenger ute på havet. Av trekk kunne noteres 1 alke, 1 alkekonge, 1 bokfink, 2 grønnsisik og 1 gråsisik. En ung hønsehauk hann fløy også over åsen, men det er vanskelig å si om den beveget seg på trekk eller har funnet seg en fast jakteplass gjennom vinteren. Får følge med på det.

Fra loggen: svartand 5, siland 5, storskarv 75, hænsehauk 1, alkekonge 2, alke 2, gråtrost 40, nøtteskrike 1, bokfink 2,

Besøkere siden 31.01.2010