tirsdag 29. mars 2011

Sjøfugltrekk på Malta og Oppsummering

Jeg hadde lest at det kunne foregå et betydelig andetrekk mellom øyene Malta og Gozo på våren. Så langt hadde speiding utover sjøen vært resultatløs når det gjelder ender. Men så traff jeg en som arbeidet for Birdlife Malta, og han sa at det var om ettermiddagen at det var fart i trekket. På dagen lå endene å rastet på havet etter en lang flygetur fra afrika og kanskje kryssing av Sahara, Så den 17.mars satt jeg meg på en utkikkspost ved ferjeleiet i byen Cirkewa for å se om det var noe spennende å se. Og det var det. Sammenlignet med sjøfugltrekket på Flekkerøya i mai, var det her en helt annen og spennende artssammensetning. Spesielt gøy var det å se så mange middelhavslire fly forbi på fin observasjonsavstand.
Her er resultatet av 2 timers trekktelling:

       Stjertand   17 trk n
       Knekkand 3 trk n
       Hvitøyeand 2 trk n
       Svarthalsdykker 3 trk n
       Toppdykker  3 trk n
        Middelhavslire  60
       Gulnebblire  25
        Gulbeinmåke  16


Utsikt mot Gozo under sjøfuglobservasjoner

OPPSUMMERT ble det 3 nye livskryss på Maltaturen. Middelhavslire, Rødstrupesanger og Halsbåndfluesnapper.  Da jeg har vært rundt middelhavet før i Frankrike og Spania hadde jeg allerede mange av de andre artene, men gøy var det med gjensyn av arter som rødfalk,alpeseiler maskesanger, cettisanger, cistussanger, svarthodesanger m. fl.  Flere arter vi ser på trekket i mai i Norge var allerede på farten med brushane, tårnseiler, gulerler osv. Gøy var det å høre spillende vaktler på jordene. Det gir jo skikkelig sommerfornemmelse her hjemme. Av lokalt interessante arter kan nevnes rastende hvitøyeand (i tilleg til de trekkende) og vannpiplerke. Arter som er fåtallige på Malta.


Svarthodesanger

ARTSLISTE 13-19.03-2011
krikkand, stokkand, stjertand, knekkand, skjeand, HVITØYEAND, dvergdykker, toppdykker, svarthalsdykker, gulnebblire, MIDDLHAVSLIRE, svartglente, RØDFALK, sivhøne, sothøne, dverglo, brushane, enkeltbekkasin, rødstilk, skogsnipe, dvergsnipe, gulbeinmåke, hettemåke, bydue, turteldue, tyrkerdue, tårnseiler, ALPESEILER, låvesvale, taksvale, trepiplerke, heipiplerke, måltrost, BLÅTROST (nasjonalfuglen) cistussanger, cettisanger, tamarisksanger ?, RØDSTRUPESANGER, maskasanger, svarthodesanger, gransanger, rødstrupe, HALSBÅNDFLUESNAPPER, svartstrupe, steinskvett, middelhavsspurv, pilfink, kornspurv 

Kameleon var vanlig på Malta


Middelhavsspurv, hunn


tirsdag 15. mars 2011

Middelhavslire

En av de artene jeg har som "target bird" under oppholdet på Malta er Middelhavslire. De skal hekke i bra antall nord på øye, men problemet er at de bare kommer til land når det er mørkt. Jeg har sett litt etter de fra terrassen på hotellet uten resultat. I dag var det så disig og tåkete at jeg ikke gjorde noe forsøk på å prøve. Vi dro på en liten tur til nabobukta og byen St Pauls Bay. Det er her man mener at Paulus drev i land etter et forlis beskrevet i bibelen. Vi gikk litt utenfor byen lenger ut mot havet i et område som heter Bugibba. Tvers over bukta ligger St Pauls Island. Jeg scannet sjøen tilfeldigvis med håndkikkerten og der fikk jeg se en flokk med rasktflygende fugler, etterfulgt av glideflukt. De var kjappe i bevegelsene, annerledes en den andre lirearten som kan sees i farvannet, gulnebblire. Den hadde også kontrastrik mørk overside og lys underside og lang spiss stjert (forårsaket av at bena stikker ut bak halen) Så der var det overraskene 20 middelhavslire som tok en sving innover i bukta og ut igjen i tåkehavet. GØY.

Legger ved et bilde fra terrassen av den vanligste arten her nede, middelhavsspurv

mandag 14. mars 2011

Flere fine middelhavsfugler på Malta

I da har vi gått en lang runde nord på Malta, og klatret ned på noen bratte stier ned gjennom klippene mot havet.
I tillegg til trekkfugler vi på vei nordover som vi vil se i Norge om noen uker som låvesvale, heipiplerker, gransanger var det også flere fine middelhavsfugler å se. Jeg fikk skikkelig høysommer-steming da jeg plutselig hørte en vaktel synge, og senere en vaktel til.

Ellers må dagens fineste observasjoner være en syngende maskesanger og flere blåtrost innimellom klippene. Blåtrost er Maltas nasjonalfugl. Andre ting som kan nevnes er mye svartrødstjert og en svartstrupe. Cistussanger, cettisanger og svarthodesanger synger ellers vanlig overalt.

søndag 13. mars 2011

Årets første låvesvale.... og en rødstrupesanger

Etter en morgen med kraftig regn lettet det endelig og jeg gikk ut for å kikke litt fra terrassen. I teleskopet fikk jeg øye på en trekkende svale, årets første låvesvale! Men jeg er ikke i Norge, har tatt turen til Malta sammen med min far for å lade batteriene en uke. Fra hotellterassen så jeg litt senere en seiler som forsvant for meg. Var det en tårnseiler ? Like etter så jeg en flokk med fire seilere, og ved en kikk gjennom kikkerten viste det seg at det var 4 alpeseilere. Så kom dagen kryss for meg. I den lille busken på terassen så jeg plutselig en fugl som skilte seg ut fra de vanlige middelhavsspurvene. Satt kikkerten på den og der satt det en flott hann RØDSTRUPESANGER.

Fra hotellet ved Mellieha Bay var det bare noen hundre meter til naturreservatet Ghadira, Maltas største våtmark (selv om det ikke var så stort) Der var det flere nyankomne taksvaler, låvesvaler og noen tårnseilere. Ute i våtmarken var det dvergdykkere, krikkand og skjeand og et lite knippe vadere som, dvergsnipe skogsnipe, brushane, rødstilk og dverglo. I busker og kratt sang det cettisangere og cistussanger. En flott hann rødfalk jaktet i området. En fin start på Maltaoppholdet.

                                          Låvesvaler Ghadira

Besøkere siden 31.01.2010