tirsdag 29. mars 2011

Sjøfugltrekk på Malta og Oppsummering

Jeg hadde lest at det kunne foregå et betydelig andetrekk mellom øyene Malta og Gozo på våren. Så langt hadde speiding utover sjøen vært resultatløs når det gjelder ender. Men så traff jeg en som arbeidet for Birdlife Malta, og han sa at det var om ettermiddagen at det var fart i trekket. På dagen lå endene å rastet på havet etter en lang flygetur fra afrika og kanskje kryssing av Sahara, Så den 17.mars satt jeg meg på en utkikkspost ved ferjeleiet i byen Cirkewa for å se om det var noe spennende å se. Og det var det. Sammenlignet med sjøfugltrekket på Flekkerøya i mai, var det her en helt annen og spennende artssammensetning. Spesielt gøy var det å se så mange middelhavslire fly forbi på fin observasjonsavstand.
Her er resultatet av 2 timers trekktelling:

       Stjertand   17 trk n
       Knekkand 3 trk n
       Hvitøyeand 2 trk n
       Svarthalsdykker 3 trk n
       Toppdykker  3 trk n
        Middelhavslire  60
       Gulnebblire  25
        Gulbeinmåke  16


Utsikt mot Gozo under sjøfuglobservasjoner

OPPSUMMERT ble det 3 nye livskryss på Maltaturen. Middelhavslire, Rødstrupesanger og Halsbåndfluesnapper.  Da jeg har vært rundt middelhavet før i Frankrike og Spania hadde jeg allerede mange av de andre artene, men gøy var det med gjensyn av arter som rødfalk,alpeseiler maskesanger, cettisanger, cistussanger, svarthodesanger m. fl.  Flere arter vi ser på trekket i mai i Norge var allerede på farten med brushane, tårnseiler, gulerler osv. Gøy var det å høre spillende vaktler på jordene. Det gir jo skikkelig sommerfornemmelse her hjemme. Av lokalt interessante arter kan nevnes rastende hvitøyeand (i tilleg til de trekkende) og vannpiplerke. Arter som er fåtallige på Malta.


Svarthodesanger

ARTSLISTE 13-19.03-2011
krikkand, stokkand, stjertand, knekkand, skjeand, HVITØYEAND, dvergdykker, toppdykker, svarthalsdykker, gulnebblire, MIDDLHAVSLIRE, svartglente, RØDFALK, sivhøne, sothøne, dverglo, brushane, enkeltbekkasin, rødstilk, skogsnipe, dvergsnipe, gulbeinmåke, hettemåke, bydue, turteldue, tyrkerdue, tårnseiler, ALPESEILER, låvesvale, taksvale, trepiplerke, heipiplerke, måltrost, BLÅTROST (nasjonalfuglen) cistussanger, cettisanger, tamarisksanger ?, RØDSTRUPESANGER, maskasanger, svarthodesanger, gransanger, rødstrupe, HALSBÅNDFLUESNAPPER, svartstrupe, steinskvett, middelhavsspurv, pilfink, kornspurv 

Kameleon var vanlig på Malta


Middelhavsspurv, hunn


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Besøkere siden 31.01.2010